facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa, pasižyminti dideliais akademiniai reikalavimais, subalansuotu ugdymo planu, yra skirta 16–19 metų III- IV klasių mokiniams. Tarptautinio bakalaureato diplomą pripažįsta geriausi pasaulio universitetai.

 

Tarptautinio bakalaureato organizacija (TBO) įkurta 1968 m. Ženevoje. Šiuo metu TBO priklauso apie 2580 mokyklų 134 pasaulio šalyse.

TBO vadovaujasi šiais ugdymo principais, kurie:

  • pripažįstami pasaulyje, remiasi įvairių šalių ugdymo sistemomis;
  • garantuoja individualų mokymąsi, skatina kalbų, ypač gimtosios, mokymąsi;
  • gilina dalykų suvokimą, užtikrina visapusišką ugdymą, derina fizinius, protinius, emocinius ir etninius asmenybės ypatumus;
  • integruotas pažinimo teorijos kursas padeda suvokti pažinimo esmę;
  • plėtoja mokymosi įgūdžius, plėtoja individualaus ir grupinio darbo įgūdžius;
  • moko pasaulio suvokimą sieti su savosios kultūros pažinimu;
  • stiprina mokymosi motyvaciją, skatina siekti visapusiško išsilavinimo;
  • vadovaujasi vienodu, objektyviu ir patikimu vertinimu, kurį pripažįsta geriausi pasaulio universitetai.

IB egzaminų rezultatai 2017

Pre-IB

While creating a Christian community on the basis of Jesuit Education, Kaunas Jesuit High School aims to develop a creative, responsible and well educated person, a citizen of a democratic country, who devotes his/her talents to the service of God as well as the society and strives for social justice.

PARENGIAMOJI TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMA 2017

PRE-IB KLASĖ

Vadovaudamasi Kauno jėzuitų gimnazijos (KJG) valdybos nutarimu (2017-01-12) gimnazija formuoja papildomą I-ąją gimnazijos klasę, kurioje mokymasis vyks anglų kalba.  Parengiamoji Tarptautinio bakalaureato (Pre-IB) Diplomo programos klasė skirta I gimnazijos klasės mokiniams, siekiantiems geriau pasiruošti mokytis Tarptautinio bakalaureato Diplomo programoje (III-IV gimnazijos klasėse). Kitų užsienio mokyklų patirtis rodo, kad mokymasis dvejų metų Pre-IB programoje (I-II gimnazijos klasė) padeda mokiniams pasiekti aukščiausių akademinių rezultatų, suformuoja įgūdžius atlikti mokslinį tiriamąjį darbą, išmoko parengti ir įgyvendinti individualius bendradarbiavimo ir tarnavimo bendruomenei projektus.

Konkurso būdu į I Pre-IB klasę priimama 10-15 geriausių I gimnazijos klasės mokinių iš Lietuvos ir užsienio šalių. Mokymasis mažoje klasėje suteikia mokiniui galimybę ugdyti asmenines galias, o mokytojams – skirti daugiau dėmesio kiekvieno mokinio individualiems mokymosi poreikiams. Pre-IB mokymosi aplinka padeda mokiniui atskleisti ir geriau panaudoti jo unikalius talentus bei gabumus.

Priėmimo į KJG Pre-IB klasę nuostatai, patvirtinti KJG savininko, ir detalus šios programos aprašymas paskelbti anglų kalba.

Laukiame jūsų ir sėkmės stojant į šią šiuo metu vienintelę programą Lietuvoje.

 

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Konsultacijos

Parama internetu

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Lietuvių