facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Tėvų sielovada

Maldos grupė

Šv. Ignaco Lojolos „Dvasinės pratybos“

Mokytojai ir tėvai kviečiami atlikti šv. Ignaco Dvasines pratybas. Tai dvasinę patirtį ugdantys pratimai, kurie stiprina tikėjimą ir pasitikėjimą Kristumi. Dvasinės pratybos – tai kassavaitiniai susitikimai, kurių metu grupelė reflektuoja, kaip jiems sekėsi malda kasdienybėje. Taigi atliekantys Pratybas įsipareigoja kasdien melstis, skaityti Šventojo Rašto tekstus, dalyvauti Eucharistijoje ir susitikti asmeninio pokalbio su rekolekcijų vadovu.

Tai puiki proga geriau pažinti krikščioniškąjį tikėjimą, išmokti dalintis tikėjimo patirtimi, kurti bendruomenę. Noras pratęsti šią patirtį įkvėpė tėvus burtis į maldos grupę. Tėvai renkasi kartą per savaitę, kad galėtų kartu pasimelsti, pabendrauti, planuoti veiklą.

 

Pedagoginis ir dvasinis tėvų ugdymas

Mokinių dvasingumui ugdyti skiriame ypatingą dėmesį. Pastebėjome, tai padeda mokiniams siekti geresnių mokymosi rezultatų. Nuo šių mokslo metų pradžios taip pat pradedame tėvų dvasingumo programą gimnazijoje. Pedagoginis ir dvasinis tėvų švietimas yra sėkmingos vaiko pažangos akademinėje ir dvasingumo srityse garantas, todėl kviečiame tėvelius atrasti laiko prisijungti prie šių programų, kad kartu galėtume atpažinti pasaulio grožį ir galėtume augti dvasiškai.

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių