facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Administracija

Direktorius

kun. Aldonas Gudaitis SJ

8 37 280521 kjg@kjg.lt
 

Kapelionas

Marius Jocys SJ 

  kapelionas@kjg.lt

Pavaduotojas ugdymui

Virgilijus Saulius

(I vadybinė kategorija)

  int@kjg.lt

Pavaduotoja ugdymui

Aušrinė Šerepkienė

(I vadybinė kategorija)

8 37 280527 ib@kjg.lt

Pavaduotoja ugdymui

Rasa Pilinkienė 

(II vadybinė kategorija)

8 37 280527 pavaduotoja@kjg.lt

Ugdymą organizuojančio 

skyriaus vedėjas

Rimantas Chraptavičius

(kuruoja I-IV gimnazijos klases) 

8 687 84726  chrrim@kjg.lt

Ugdymą organizuojančio

skyriaus vedėja

Rūta Balčiūnaitė

(kuruoja 5-8 klases) 

8 687 84711 balrut@kjg.lt

Pavaduotoja ugdymui

Audronė Remeikienė

(II vadybinė kategorija)

8 620 30881  renginiai@kjg.lt

Pavaduotojas ūkio

reikalams

Ovidijus Dumčius

8 37 280523 ukis@kjg.lt

Vyr. buhalterė

Žaneta Medinienė

8 614 99782 buhalterija@kjg.lt

Plėtros skyriaus vadovė

Edita Zarembienė

8 620 30801 pletra@kjg.lt
 

Bibliotekos vedėja

Rasa Malžinskienė

8 37 280524 biblioteka@kjg.lt
 

Bibliotekininkė

Rima Adomėnienė

8 37 280524 biblioteka@kjg.lt

Administratorė

Reda Ramonienė

8 618 19949 kjg@kjg.lt

Raštvedė

Inga Juškaitė

8 676 53935 gimnazija@kjg.lt

 

Gimnazijos budėtojai

8 37 280528

   

 

Klasių vadovai

KLASIŲ  VADOVAI

    2019-2020 m. m.

 

Nuotrauka Vardas, pavardė Klasė
Giedrė Akramienė 5 a
Inga Repečkienė 5 b
Daiva Gribauskienė 5 c
Gytė Drukteinienė 5 d
Inga Vareikienė 6 a
Regina Žeimienė 6 b
Dalia Kulviečiuvienė 6 c
Arūnas Baliukevičius 6 d
Loreta Čižinauskienė 7 a
Edita Zapustienė 7 b
Lina Milkintienė 7 c
Laura Bulkevičienė 7 d
Rasa Paleckytė 8 a
Ingrida Stonienė 8 b
Vilma Palienė 8 c
Antanas Vasilius  8 d
Vilija Mataitė–Grigaitienė I a
Rita Janavičienė I b
Loreta Latvienė I m
Mindaugas Grigaitis I Pre-IB
Marija Baltuškaitė II a
Arūnas Krygeris II b
Aleksandra Šilinskienė II m
Rasa Butkevičienė II Pre-IB
Bernaras Ivanovas III a
Daiva Vaitkienė III b
Rasa Varsackytė III m
Vitalija Miškinienė IB 1
Alma Ratautienė IV a
Rimantas Pavydis IV b
Virginija Dmukauskienė IV m
Laima Danilavičienė IB-2
 

 

Ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

5-8 klasių ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja
Rūta Balčiūnaitė
el. paštas: 
balrut@kjg.lt
Mob. 8 687 84 711

Darbo vieta: A310 kab.
Priėmimo laikas:
I-V 10.00–15.00 val.


I-V klasių ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas
Rimantas Chraptavičius
el. paštas: 
chrrim@kjg.lt
Mob. 8-687 84 726

Darbo vieta: V101 kab.
Priėmimo laikas:
I-V 10.00–15.00 val.

 

Ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai:

• kuruoja amžiaus grupių klases (5–8 ir I–IV), bendrauja ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais ir kitais specialistais, organizuojant įvairias tikslines, prevencines veiklas skirtingoms amžiaus grupėms;
• konsultuoja mokinius, tėvus ir gimnazijos darbuotojus sprendžiant įvairias situacijas: bendravimo, adaptacijos gimnazijoje, lankomumo ir kitas kasdienes situacijas;
• organizuoja ir koordinuoja veiklą pagal paskatinimų ir drausminimo sistemą (e–kortelė);
• organizuoja Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
• bendradarbiaujant su specialistų komanda sprendžia įvairias situacijas, organizuoja prevencinę veiklą, vertybinio ugdymo programos stovyklas ir kitą veiklą su klasėmis.

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė
Vita Bartulienė 
el.paštas: 
barvit@kjg.lt
Mob. 8 615 99 608

Darbo vieta: A310 kab.

Priėmimo laikas:

I–IV 9.00–13:00 val.

Visada esi laukiamas/-a, jeigu:

•  Socialinio pedagogo veikla, vykdoma visus mokslo metus (atsižvelgiant į Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomenės poreikius):
•  nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog pabūti kartu.
•  kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai pasikalbėti.
•  turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti gimnazijoje organizuojant įvairias akcijas, renginius ir pan.
•  nori pabūti ir kartu išgerti arbatos.


Individualus darbas

•  Teikti konsultacijas mokiniams.
•  Teikti konsultacijas mokinių tėvams.
•  Teikti konsultacijas mokytojams ir klasių auklėtojams.


Darbas su grupe

• Dalyvauti klasės valandėlėse.
• Organizuoti tikslinius socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus 5-III klasių mokiniams.
• Teikti pagalbą klasės mokiniams sprendžiant įvairias konfliktines situacijas.
Paramos organizavimas
• Organizuoti atleidimą nuo mokesčio už mokslą (dokumentus prašome pateikti 2 kartus per metus: iki rugsėjo 15 d. ir sausio 15 d.)
• Organizuoti socialinę paramą mokiniams atsižvelgiant į poreikius.


Šviečiamoji veikla

• Dalyvauti tėvų susirinkimuose. Rengti pranešimus juos dominančiomis temomis.
• Dalyvauti pedagogų susirinkimuose. Rengti pranešimus juos dominančiomis temomis.
• Parengti informacinius stendus atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius.
• Organizuoti specialistų paskaitas mokytojams ir tėvams atsižvelgiant į jų poreikius.


Tiriamoji veikla

• Psichosocialinių tyrimų planavimas, atlikimas, analizė ir rekomendacijos.


Programų organizavimas

• Organizuoti prevencinę (priklausomybių, patologinių lošimų ir t. t.) veiklą atsižvelgiant į bendruomenės poreikius.
• Organizuoti prevencinius užsiėmimus mokiniams atsižvelgiant į poreikius ir pageidavimus.
• Organizuoti socialinės veiklos akcijas (advento ir gavėnios metu).
• Dalyvauti su mokiniais vykdomuose prevenciniuose projektuose, konkursuose, akcijose ir t.t.


			

Psichologė

Psichologės 

Rasa Kazlauskaitė

el. paštas: kazras@kjg.lt 

Mob. tel. 8 687 84713

Darbo vieta: A110 kab.

Darbo sritis: 5-8 kl. mokinių srautas

 

Aušra Laurynaitė

el. paštas: lauaus@kjg.lt 

Mob. tel. 8 615 99 647

Darbo vieta: A110 kab.

Darbo sritis: I-IV kl. srautas

 

Dėl susitikimo laiko geriausia tartis iš anksto telefonu arba elektroniniu paštu.

MOKINIAMS:

Esi laukiamas kabinete, o ypač tada, kai:
·  jautiesi vienišas ar nesuprastas,
·  pykstiesi su draugais, tėvais ar mokytojais,
·  kyla sunkumų pamokose ar ruošiant namų darbus,
·  nerimauji dėl atsiskaitymų ar egzaminų,
·  nerimauji dėl savo išvaizdos,
·  sunkiai užmiegi ar atsikeli nepailsėjęs,
·  tau sunku išvengti nuobaudos taškų,
·  nenori eiti į mokyklą,
·  tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.


TĖVAMS:

Tėveliai, pastebėję vieną ar kelis aukščiau išvardintus požymius savo vaikuose, labai laukiami pasitarti ir pasikalbėti. Taip pat prašome kreiptis, jei šeimoje vyksta dideli pokyčiai ar ištiko krizė, jei nežinote, kaip apie tai kalbėtis su vaiku ar kaip jam padėti įveikti sunkumus ir pokyčius.


MOKYTOJAMS ir AUKLĖTOJAMS:

Mokytojai mielai laukiami pasitarti, jei:
·  pastebi aukščiau išvardintus mokinio sunkumus,
·  pastebi staigius mokinio elgesio ar emocinius pokyčius,
·  sunku bendrauti ir susitarti su mokiniu dėl drausmės ar kitų dalykų,
·  pastebi klasėje vyraujančią įtemptą atmosferą,
·  pastebi klasėje drausmės stygių,
·  patiria sunkumus darbe ar asmeniniame gyvenime.

Gimnazijos psichologės užsiima šia veikla:

·  teikia individualiais konsultacijas mokiniams (nepilnamečiams reikalingas tėvų sutikimas),
·  teikia individualias konsultacijas tėvams, mokytojams ir darbuotojams,
·  veda grupinius užsiėmimus mokiniams,
·  veda psichologinio švietimo užsiėmimus mokiniams, tėvams, mokytojams,
·  vykdo tyrimus, reikalingus mokinių psichologinei būsenai įvertinti ir pagerinti.

 

Sielovados koordinatorius

Tėvų sielovados koordinatorius
t. Aldonas Gudaitis SJ
el. paštas: aldonassj@hotmail.com
Mob. 8 610 42 003

Kaip žinote, mes,  gimnazijos bendruomenė, trokštame gyvenimą ir Dievą patirti per  šv. Ignaco dvasingumą.


1. Nuo spalio 5 d., ketvirtadienio, pradedame dvasines pratybas pagal Šv. Ignaco metodą. Iki gegužės mėnesio pabaigos kiekvieną ketvirtadienį, vakare 18 val., pratybos vyks gimnazijoje, 501 kabinete. Pratybų trukmė viena valanda.
2. Tie tėveliai, kurie atlikę Šv. Ignaco pratybas, arba neturi galimybės atlikti, kviečiame maldai su šventuoju Raštu. Susitikimai vyks trečiadieniais 18 val. Susitikimo trukmė – viena valanda.

Prašome iš anksto registruotis aukščiau nurodytais kontaktais


Esu čia tam, kad:

- įsiklausyčiau į Jūsų poreikius;
- pakviesčiau į renginius, kurie gaivintų Jūsų sielą;
- kartu ieškotume atsakymų į egzistencinius klausimus;
- melsčiaus už Jus ir su Jumis.

Karjeros konsultantė

Karjeros konsultantė
Indrė Railienė
el. paštas: 
karjera@kjg.lt
Mob. 8 676 53 938

Darbo vieta Google Meet kambarys: https://meet.google.com/qge-yrdt-biq

Kreipkis į mane, jeigu:

• nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.)
• nori daugiau sužinoti apie karjeros galimybes;
• abejoji savo pasirinkimais;
• kyla klausimas, kurią studijų kryptį iš kelių norimų rinktis;
• nežinai, ką nori veikti gyvenime baigus mokyklą;
• turi svajonę, tačiau abejoji, ar verta jos siekti;
• nori stiprinti savo karjeros planavimo įgūdžius.

Socialinės praktikos koordinatorė

Mokinių socialinės praktikos koordinatorė
Eglė Labutytė
el. paštas:  
labegl@kjg.lt
Mob. 8 687 84 718

Darbo vieta: V205 kab. (šalia vienuolyno salės)

Kreipkitės į mane, jeigu:

• nežinai kokioje įstaigoje norėtum atlikti socialinę praktiką..
• nori pasidalinti įspūdžiais apie atliktą socialinę praktiką, papasakoti apie sunkumus, džiaugsmus, kilusius praktikos metu...
• turi kokių nors idėjų, susijusių su socialine praktika...


Socialinės praktikos koordinatorius siekia sudaryti sąlygas įgyti socialinę patirtį, atliekant praktiką Kauno miesto ligoninėse, neįgaliųjų dienos centruose, senelių namuose, vaikų darželiuose, parapijose ir t. t. Socialinės praktikos koordinatorius dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitų švietimo, globos bei socialinėmis įstaigomis.


Organizacijos, kuriose galima atlikti socialinę praktiką

 

Mokinių parlamentas

Mokinių parlamento veikla, vizija, tikslai:

Mokinių parlamentas – tai demokratinė mokinių savivaldos institucija. Jos veikloje dalyvauja aktyvūs, sumanūs, išradingi, atsakingi gimnazijos mokiniai. Į parlamento veiklą įsitraukia klasių lyderiai, norintys ir galintys atstovauti savos klasės ir visos gimnazijos mokiniuis. Mokiniai stengiasi užtikrinti mokinių lūkesčių įgyvendinimą. Mokinių parlamentas plėtoja ir skatina mokinių užklasinę veiklą,dalyvauja dvasiniame ir fiziniame mokinių tobulėjime, rūpinasi krikščioniško pavyzdžio ugdymu mokinių tarpe, prižiūri mokinių teisių laikymąsi ir mokinių pareigų atlikimą. Taip pat organizuoja įvairius renginius mokykloje, bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio mokyklomis, palaiko ryšius su katalikiškomis gimnazijomis, rengia mokinių mainų programas, dalyvauja tarptautiniuose projektuose.

Mokinių parlamentas- tai tarpininkas tarp mokinio ir mokyklos atstovybės, kuris padeda mokiniams susikurti jaukią ir darbingą aplinką mokykloje. Taip pat mokinių parlamentas organizuoja įvairius proginius, neproginius, sportinius bei kultūrinius renginius.

Mokinių parlamentas bendradarbiauja su gimnazijomis ir mokyklomis iš visos Lietuvos bei užsienio, organizuoja mainų programas.

Mokinių parlamentas padeda gimnazijai krikščioniškos moralės dvasia kurti bendruomenę, remiantis jėzuitų švietimo principų paveldu, ugdo kūrybingą, atsakingą, kritiškai mąstantį ir išsilavinusį žmogų, demokratinės valstybės pilietį, siekiantį socialinio teisingumo ir skiriantį savo gabumus visuomenės ir Dievo tarnystei.

Mokinių parlamentas siekia mokinių kompetentingumo, sąžiningumo, užuojautos kitiems, atsakingumo ir bendruomeniškumo. Už bendruomeniškumą, nuopelnus gimnazijoje ir už jos ribų, mokinių parlamentas siekia mokinių skatinimo.

Mokinių parlamento tikslai: tinkamai atstovauti mokinių bendruomenę, ginti jos interesus, pagyvinti mokinių kasdienybę, išradingai bei solidariai paminėti pasaulines, valstybines bei gimnazijos šventes. Sukurti idealią aplinką žinių įsisavinimui, bendruomenės dvasiniam bei fiziniam tobulėjimui, padaryti mokyklą antraisiais namais.

Mokinių parlamento struktūra:

Mokinių parlamentą šiuo metu sudaro 27 oficialūs nariai, besimokantys 9-12 klasėse. Parlamento veiklą kuruoja pavaduotoja ugdymui Audronė Remeikienė. Kiekvienų metų pradžioje mokykloje demokratiškais rinkimais išrenkamas prezidentas, o pačiame Parlamente - viceprezidentas, sekretorius ir iždininkas.

Komitetai:

Reprezentacinis komitetas - grupė, besirūpinanti ryšių palaikymu su kitomis Lietuvos ir užsienio mokyklomis. Grupė kuria, vykdo bendradarbiavimo su kitomis mokyklomis projektus, rengia mokinių mainų programas.
Renginių organizavimo komitetas - grupė, organizuojanti gimnazijos renginius, atsakinga už mokyklos vidaus atmosferą, vidaus veiklą, bendrą būvį.
Šie du mokinių parlamento komitetai renkasi kartą į savaitę. Renginių organizavimo komitetas renkasi pirmadieniais, o reprezentacinis komitetas trečiadieniais. Susirinkę komitetai, spręndžia aktualiausias problemas ir ieško joms išeičių, kiekvienais metais organizuoja vis geresnius renginius, stengiasi, kad mokyklos vardas būtų parodytas aukštame lygyje.

Nuoroda į Facebook gerbėjų puslapį <<>>
 

Tėvų komitetas

Kauno jėzuitų gimnazijos tėvų komitetas 2019-2020 m. m.

Tikslai ir siekiai:

Bendruomenės savivaldos institucija, sudaryta iš gimnazijos moksleivių tėvų atstovų, padedanti gimnazijos administracijai, kitoms gimnazijos valdymo institucijoms įgyvendinti gimnazijos strateginės veiklos programos nuostatas.

Savo veiklojeKauno jėzuitų gimnazijos tėvų komitetas vadovaujasi gimnazijos tėvų komiteto veiklos nuostatais.

 

Alumnai

1956 m. jėzuitų alumnai Ispanijoje įkūrė Pasaulio jėzuitų alumnų asociaciją. Organizacijos tikslas - vienyti jėzuitų alumnų dvasinę ir kultūrinę veiklą. Asociacija siekia stiprinti draugiškus ryšius tarp buvusių jėzuitų švietimo įstaigų mokinių visame pasaulyje, skatina alumnus dalyvauti bendroje veikloje su Jėzaus draugija.

2001 m. spalio mėnesį buvo įkurta Kauno jėzuitų alumnų asociacija. Organizacija vienija daugybę Kauno jėzuitų gimnaziją baigusių alumnų. Alumnai aktyviai reiškiasi sielovadinėje, pedagoginėje, socialinėje, sportinėje, organizacinėje veikloje gimnazijoje ir už jos ribų. Asociacija kasmet organizuoja rekolekcijas Lietuvos jėzuitų gimnazijų alumnams. Aktyviai bendraujama ir kartu veikiama su Vilniaus jėzuitų gimnazijos alumnais. Siekiama užmegzti kontaktus ir bendradarbiauti su užsienio šalių jėzuitų gimnazijų alumnais.

Vienas garsiausių organizacijos renginių – jubiliejinių gimnazijos laidų susitikimo šventė. Asociacijos nariai noriai dalijasi savo sukaupta patirtimi su gimnazijos mokiniais ir tarpusavyje. Alumnai organizuoja mokymus, seminarus ir konferencijas, daugiausiai profesinio orientavimo, mokslinėmis temomis. Kasmet organizacija teikia „Šuolio stipendiją" labiausiai per metus įvairiapusiškai patobulėjusiam IV klasės gimnazistui. Alumnai yra kviečiami prisidėti prie jaunimo choro veiklos, kartu žaisti krepšinį gimnazijoje bei atstovauti asociaciją sporto varžybose.

Alumnų asociacija inicijuoja bei prisideda prie įvairių socialinių, visuomeninių, edukacinių, sielovadinių projektų įgyvendinimo gimnazijoje ir visoje Lietuvoje. Organizacijos stiprybės pagrindas – gimnazijoje suformuotų vertybių lydimas siekis bendromis jėgomis veikti kilnesniems, didesniems dalykams. KJG alumnų asociacijos nariai maloniai kviečia visus gimnaziją baigusius alumnus, taip pat ir kitus, norinčius prisidėti prie organizacijos veiklų įgyvendinimo, prisijungti prie asociacijos. Mes pažadame Jums įdomiausias veiklas susijusias su Jūsų mylima Kauno jėzuitų gimnazija!

KJG alumnų asociacijos veiklą galite sekti socialinio tinklalapio „Facebook“ puslapyje „KJG alumnų asociacija“, gauti atsakymus į Jums rūpimus klausimus elektroninio pašto adresu kjgalumnai@gmail.com, taip pat galite susisiekti su KJG alumnų asociacijos pirmininku Roku Gerbutavičiumi telefono numeriu +37065278891.

Kviečiame užpildyti anketą ir prisijungti prie Alumnų būrio [Registracijos anketa]

Visuomenės sveikatos specialistė

Visuomenės sveikatos specialistė
Lilija Musteikienė

Mob. 8 676 91754

El. paštas sveikatosspecialiste@kjg.lt

Darbo vieta: A101 kab.
Darbo laikas:
I-IV 7.30–16.00 val.
V 7.30–14.00 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.30

 

Veiklos tikslas

Saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Veikla:

analizuoja mokinių sveikatos duomenis;
• pateikia gimnazijos vadovui asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos;
• organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendina jas pagal kompetenciją;
• teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
• organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus (pamokas, diskusijas, konkursus ir pan.), rengia stendinius pranešimus, parodas;
• teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą;
• tikrina mokinių asmens higieną;
• dalyvauja įgyvendinant užkrečiamųjų ligų kontrolės priemones;
• prižiūri mokinių maitinimo organizavimą;
• teikia informaciją kūno kultūros mokytojams, komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą;
• bendradarbiauja su asmens sveikatos, visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės socialinės pagalbos įstaigų specialistais bei socialiniais partneriais.

Plėtros skyrius

Plėtros skyriaus vadovė

Edita Zarembienė
Mob. 8 620 30 801

Plėtros skyriaus specialistė 

Liauda Mažeikienė
Mob. 8 614 99148

Darbo vieta: V206 kab. (vienuolyno pastatas, II a., šalia vienuolyno salės)
el. paštas:  pletra@kjg.lt

Darbo laikas:
I    8.00–17.00 val.
II   8.00–17.00 val.
III  8.00–17.00 val.
IV  8.00–17.00 val.
V   8.00–16.00 val.

KJG Plėtros skyrius yra įkurta Lietuvos jėzuitų provincijos 2003 m. Pagrindinis skyriaus tikslas - paramos paieška naujų gimnazijos pastatų statybai ir įrengimui, senų renovavimui, taip pat kitiems su ugdymu susijusiems projektams.
Konkretūs skyriaus darbai:

- ruošia investicinius projektus ir, jei parama gauta, juos administruoja;
- rūpinasi reikalinga dokumentacija, susijusia su gimnazijai priklausančių pastatų renovavimo darbais;
- rašo prašymus finansavimui gauti į užsienio katalikiškus fondus, organizacijas bei privatiems asmenims;
- palaiko ryšį su rėmėjais - rengia ataskaitas už gautą paramą ir padarytus darbus, siunčia sveikinimus, padėkas, rūpinasi rėmėjų įamžinimu atminimo lentelėse;
- ieško naujų rėmėjų, organizuoja labdaros vakarus;
- siunčia reikalingą informaciją „Baltic Jesuit Advancement Project“ fondui, kuris dirba su rėmėjais iš JAV. Užtikrina, kad skirtos stipendijos (ir studentams ir mokiniams) pasiektų adresatus, kad už jas būtų padėkota;
- bendradarbiauja su KJG alumnų asociacija (potencialiais ateities bendradarbiais ir rėmėjais), kartu organizuoja jubiliejinių alumnų laidų susitikimus;
- inicijuoja KJG simbolinių dovanėlių ir simbolikos gamybą (ženkliukai, puodeliai, atvirukai ir kt.).

Buhalterija

Vyr. buhalterė
Žaneta Medinienė

el. paštas: buhalterija@kjg.lt

Mob. 8 614 99 782

Darbo vieta: A103 kab.

Interesantai priimami:
I-V 9.00-12.30 val.

Raštinė

Raštinės administratorė
Reda Ramonienė
tel. 280521, mob. 8 618 19949, el. paštas: kjg@kjg.lt, Google Meet kambarys

Darbo vieta: B305 kab. (III aukštas), dirba nuotoliniu būdu

Darbo laikas
8.00–16.45 val.
12.30–13.15 val. pietų pertrauka

Raštvedė
Inga Juškaitė

tel. nr. 280525, mob. 8 676 53935, el. paštas: gimnazija@kjg.lt, Google Meet kambarys

Darbo vieta: B108 kab. (I aukštas), dirba nuotoliniu būdu

Darbo laikas
7.45–16.30 val.
13.15–14.00 val. pietų pertrauka

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių