facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Administracija

Nuotrauka 

Pareigos, vardas, pavardė 

Tel. Nr. 

El. paštas 

 

Direktorius

t. Rytis Gurkšnys SJ

(8-37)280521

 

 

Kapelionas

t. Eugenijus Markovas SJ 

 

emarkovas@gmail.com

 

Pavaduotoja ugdymui

Aušrinė Šerepkienė 

(II vadybinė kategorija)

(8-37)280527 

ausrine.serepkiene@yahoo.com 

 

Pavaduotoja ugdymui

Rasa Pilinkienė 

(8-37)280527 

rasa.pilinkiene@gmail.com 

 

Kuratorius

Rimantas Chraptavičius (kuruoja I-IV gimnaz. kl.) 

(8-687)84726 

rimantas_ch@yahoo.com 

 

Kuratorė

Rūta Balčiūnaitė

(kuruoja 5-8 klases) 

(8-687)84711 

ruta.balciunaite@yahoo.com 

 

Pavaduotoja

Audronė Remeikienė 

(III vadybinė kategorija)

(8-620)30881 

remaudra@yahoo.c  om 

 

Pavaduotojas ūkio reikalams

Ovidijus Dumčius

(8-37)280523

  ovidijusdumcius@gmail.com

 

Vyr. buhalterė

Žaneta Medinienė

(8-614) 99782

 

 

Plėtra

Edita Zarembienė

(8-620)30801

(8-37)280522

  pletra@kjg.lt

 

Biblioteka

Rasa Malžinskienė

Rima Adomėnienė

(8-37)280524

 

 

Administracijos raštinė  

Reda Ramonienė

(8-37)280521

kjg@kjg.lt

 

Raštinė

Inga Juškaitė

(8-37)280525

gimnazija@kjg.lt 

 

Faksas

(8-37)280529

 

 

Gimnazijos budėtojai

(8-37)280528

 


 

Klasių auklėtojai

KLASIŲ  AUKLĖTOJAI

    2016-2017 m. m.

 

Vardas, pavardėKlasė
Giedrė Akramienė5 a
Inga Repečkienė5 b
Daiva Gribauskienė5 c
Gytė Drukteinienė5 d
Inga Vareikienė6 a
Regina Žeimienė6 b
Arūnas Baliukevičius6 c
Rita Liubinienė6 d
Lina Milkintienė7 a
Loreta Čižinauskienė7 b
Laura Bulkevičienė7 c
Gražina Dapšauskytė7 d
Vilma Palienė8 a
Rasa Paleckytė8 b
Antanas Vasilius8 c

Diana Lapienė

8 d
Rita JanavičienėI a
Loreta LatvienėI b
Rigonda SkorulskienėI m

Marija Baltuškaitė

II a

Arūnas Krygeris

II b

Rokas Balčiūnas

II m

Edita Zapustienė

III a

Rasa Varsackytė

III b

Mindaugas Grigaitis

III m

Vitalija Miškinienė

TB I
Virginija DmukauskienėIV a
Aleksandra ŠilinskienėIV b

Liuda Natkevičienė

IV m
Vitalija MiškinienėTB II
 

 

Kuratoriai

Rūta Balčiūnaitė (5-8 klasių kuratorė, socialinė pedagogė)

El.paštas: ruta.balciunaite@yahoo.com

Tel. 8 687 84 711

 

Rimantas Chraptavičius (I-IV klasių kuratorius)

El. paštas: rimantas_ch@yahoo.com 

Tel. 8-687 84726

 

Darbo vieta: A310 kab.

Priėmimo valandos:

I-V nuo 10 – 15 val.

 

Kuratoriai:

 

• kuruoja amžiaus grupių klases (5-8 ir I-IV), bendrauja ir bendradarbiauja su auklėtojais ir kitais specialistais, organizuojant įvairias tikslines veiklas amžiaus grupėms;

• laukia mokinių, tėvų ir mokytojų, sprendžiant įvairias situacijas;

• organizuoja ir koordinuoja veiklą pagal paskatinimų ir nuobaudų sistemą (e-kortelė);

• su mokiniais, tėvais ir mokytojais sprendžia įvairias elgesio, konfliktines, lankomumo, išėjimo iš gimnazijos (pamokų metu) ir kitas kasdienes situacijas, kuriose mokiniai ar kiti mokyklos bendruomenės nariai jaučiasi nesaugūs;

• organizuoja Elgesio vertinimo komisiją;

• bendradarbiaujant su specialistų komanda sprendžia įvairias situacijas, organizuoja prevencinę veiklą ir kitą veiklą su klasėmis.

 

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

Laura Pocevičiūtė

Darbo vieta: A310 kab.93


Kreipkis į mane, jeigu:

 • nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog pabūti kartu... 
• kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai pasikalbėti... 
• nežinai, kokioje įstaigoje norėtum atlikti socialinės veiklos praktiką... 
• turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti gimnazijoje organizuojant įvairias akcijas, renginius ir pan... 
• nori vesti klasės valandėles ar teminius užsiėmimus jaunesnių klasių mokiniams... 
• nori vesti programą „Pažink save" 8 klasės mokiniams.

Visada esi laukiamas/-a II a., 201 kab. tiesiog pabūti ir kartu išgerti arbatos.

„Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene". (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (2001 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1667) papildyta 2002 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 1691.


Socialinio pedagogo veikla, vykdoma visus mokslo metus (atsižvelgiant į Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomenės poreikius):

 

Individualus darbas

 • Teikti konsultacijas mokiniams. 
• Teikti konsultacijas mokinių tėvams. 
• Teikti konsultacijas mokytojams ir klasių auklėtojams.

Darbas su grupe

 • Dalyvauti klasės valandėlėse. 
• Organizuoti tikslinius socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus 5-III klasių mokiniams. 
• Teikti pagalbą klasės mokiniams sprendžiant įvairias konfliktines situacijas.

Paramos organizavimas

 • Organizuoti atleidimą nuo mokesčio už mokslą (dokumentus prašome pateikti 2 kartus per metus: iki rugsėjo 15 d. ir sausio 15 d.) 
• Organizuoti socialinę paramą mokiniams atsižvelgiant į poreikius. 
• Organizuoti nemokamą pravažiavimą užmiestyje gyvenantiems mokiniams. 
• Organizuoti nemokamą maitinimą.

 
Šviečiamoji veikla

 • Dalyvauti tėvų susirinkimuose. Rengti pranešimus juos dominančiomis temomis. 
• Dalyvauti pedagogų susirinkimuose. Rengti pranešimus juos dominančiomis temomis. 
• Parengti informacinius stendus atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius. 
• Organizuoti specialistų paskaitas mokytojams ir tėvams atsižvelgiant į jų poreikius.

Tiriamoji veikla

 • Psichosocialinių tyrimų planavimas, atlikimas, analizė ir rekomendacijos.

Programų organizavimas

 • Koordinuoti 8 klasės mokinių vertybių ugdymo programą „Pažink save". 
• Organizuoti prevencinę (priklausomybių, patologinių lošimų ir t.t.) veiklą atsižvelgiant į bendruomenės poreikius. 
• Organizuoti prevencinius užsiėmimus mokiniams atsižvelgiant į poreikius ir pageidavimus. 
• Organizuoti socialinės veiklos akcijas (advento ir gavėnios metu). 
• Dalyvauti su mokiniais vykdomuose prevenciniuose projektuose, konkursuose, akcijose ir t.t.


 

Psichologė

Psichologė

Aušra Laurynaitė

 

El. paštas: ausra.laurynaite@gmail.com

Tel. nr. 8 615 99 647

 

Darbo vieta: A110 kab.

Priėmimo valandos

II-V nuo 9-14 val.

 

Kreipkis į gimnazijos psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių: 

- jei kyla sunkumų moksluose,
- nesutari su draugais,
- pykstiesi su tėvais ar mokytojais, 
- jautiesi vienišas, nemylimas, 
- tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

 

Gimnazijos psichologo pagrindinis uždavinys - rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

 

Psichologo funkcijos: konsultavimas, individualus arba grupinis pokalbis su moksleiviais, tėvais, mokytojais, administracijos darbuotojais, siekiant aptarti ir nustatyti psichologines problemas, trukdančias efektyviai mokytis, bendrauti. Problemoms spręsti numatomi tiesioginiai poveikio būdai arba, esant sudėtingesniems atvejams, siūloma kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą ar kitus specialistus;

Profesinis švietimas, moksleivių profesinis orientavimas, pagalba nustatant asmeninius gebėjimus ir profesinius polinkius. Individualios ir grupinės konsultacijos, aktyvių metodų naudojimas savęs pažinimui ir socialinių įgūdžių ugdymui. Informacijos, susijusios su profesiniu švietimu kaupimas ir skleidimas gimnazijoje. Bendradarbiavimas su profesinio švietimo srities specialistais;Psichologinis švietimas, tėvų, pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

 

Bendravimo įgūdžių ugdymas, savęs pažinimo, bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai, meno terapijos taikymas mokinių savęs pažinimui;

 

Tyrimas, mokslinis, sistemingas psichologinių bei sociologinių faktų kaupimas, jų skleidimas ir analizė; gimnazijos mikroklimato analizė, rekomendacijų rengimas remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje.

 

Sielovados koordinatorius

Tėvų sielovados koordinatorė

Rita Liubinienė

 

Padedu gimnazijos kapelionui inicijuoti ir koordinuoti sielovadinę veiklą, skirtą suaugusiems gimnazijos bendruomenės nariams: mokytojams, darbuotojams, moksleivių tėvams bei alumnams.

 

Esu čia tam, kad:

- įsiklausyčiau į Jūsų poreikius;
- pakviesčiau į renginius, kurie gaivintų Jūsų sielą;
- kartu ieškotume atsakymų į egzistencinius klausimus;
- melsčiaus už Jus ir su Jumis.

Karjeros koordinatorė

Karjeros konsultantė

Sigita Šilingaitė

 

Darbo vieta V-208 kab. (vienuolyno korpusas)

 

Kreipkis į mane, jeigu:

  • nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.)
  • nori daugiau sužinoti apie karjeros galimybes...
  • abejoji savo pasirinkimais...
  • kyla klausimas, kurią studijų kryptį iš kelių norimų rinktis...
  • nežinai, ką nori veikti gyvenime baigus mokyklą...
  • turi svajonę, tačiau abejoji, ar verta jos siekti...
  • nori stiprinti savo karjeros planavimo įgūdžius

Soc. praktikos koordinatorė

Socialinės praktikos koordinatorė

Eglė Labutytė

 

Darbo vieta: 201 kab.

 

El. paštas:  kjgsocialinis@gmail.com

Tel. 8 687 84718

 

Kreipkitės į mane, jeigu:
- nežinai, kokioje įstaigoje norėtum atlikti socialinės veiklos praktiką... 
- nori pasidalinti įspūdžiais apie atliktą socialinę praktiką, papasakoti apie sunkumus, džiaugsmus, kilusius praktikos metu...
- turi kokių nors idėjų, susijusių su socialine praktika...

 

Socialinės praktikos koordinatorius siekia sudaryti sąlygas įgyti socialinę patirtį, atliekant praktiką Kauno miesto ligoninėse, neįgaliųjų dienos centruose, senelių namuose, vaikų darželiuose, vienuolynuose ir t.t. Socialinės praktikos koordinatorius dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitų švietimo, globos bei socialinėmis įstaigomis.

Mokinių parlamentas

Mokinių parlamento veikla, vizija, tikslai:

Mokinių parlamentas – tai demokratinė mokinių savivaldos institucija. Jos veikloje dalyvauja aktyvūs, sumanūs, išradingi, atsakingi gimnazijos mokiniai. Į parlamento veiklą įsitraukia klasių lyderiai, norintys ir galintys atstovauti savos klasės ir visos gimnazijos mokiniuis. Mokiniai stengiasi užtikrinti mokinių lūkesčių įgyvendinimą. Mokinių parlamentas plėtoja ir skatina mokinių užklasinę veiklą,dalyvauja dvasiniame ir fiziniame mokinių tobulėjime, rūpinasi krikščioniško pavyzdžio ugdymu mokinių tarpe, prižiūri mokinių teisių laikymąsi ir mokinių pareigų atlikimą. Taip pat organizuoja įvairius renginius mokykloje, bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio mokyklomis, palaiko ryšius su katalikiškomis gimnazijomis, rengia mokinių mainų programas, dalyvauja tarptautiniuose projektuose.Mokinių parlamentas- tai tarpininkas tarp mokinio ir mokyklos atstovybės, kuris padeda mokiniams susikurti jaukią ir darbingą aplinką mokykloje. Taip pat mokinių parlamentas organizuoja įvairius proginius, neproginius, sportinius bei kultūrinius renginius. Mokinių parlamentas bendradarbiauja su gimnazijomis ir mokyklomis iš visos Lietuvos bei užsienio, organizuoja mainų programas.Mokinių parlamentas padeda gimnazijai krikščioniškos moralės dvasia kurti bendruomenę, remiantis jėzuitų švietimo principų paveldu, ugdo kūrybingą, atsakingą, kritiškai mąstantį ir išsilavinusį žmogų, demokratinės valstybės pilietį, siekiantį socialinio teisingumo ir skiriantį savo gabumus visuomenės ir Dievo tarnystei.

Mokinių parlamentas siekia mokinių kompetentingumo, sąžiningumo, užuojautos kitiems, atsakingumo ir bendruomeniškumo. Už bendruomeniškumą, nuopelnus gimnazijoje ir už jos ribų, mokinių parlamentas siekia mokinių skatinimo.

Mokinių parlamento tikslai: tinkamai atstovauti mokinių bendruomenę, ginti jos interesus, pagyvinti mokinių kasdienybę, išradingai bei solidariai paminėti pasaulines, valstybines bei gimnazijos šventes. Sukurti idealią aplinką žinių įsisavinimui, bendruomenės dvasiniam bei fiziniam tobulėjimui, padaryti mokyklą antraisiais namais.

 

Mokinių parlamento struktūra:

Mokinių parlamentą šiuo metu sudaro 27 oficialūs nariai, besimokantys 9-12 klasėse. Parlamento veiklą kuruoja pavaduotoja ugdymui Audronė Remeikienė. Kiekvienų metų pradžioje mokykloje demokratiškais rinkimais išrenkamas prezidentas, o pačiame Parlamente - viceprezidentas, sekretorius ir iždininkas.

 

Komitetai:

Reprezentacinis komitetas - grupė, besirūpinanti ryšių palaikymu su kitomis Lietuvos ir užsienio mokyklomis. Grupė kuria, vykdo bendradarbiavimo su kitomis mokyklomis projektus, rengia mokinių mainų programas.

 

Renginių organizavimo komitetas - grupė, organizuojanti gimnazijos renginius, atsakinga už mokyklos vidaus atmosferą, vidaus veiklą, bendrą būvį.

 

Šie du mokinių parlamento komitetai renkasi kartą į savaitę. Renginių organizavimo komitetas renkasi pirmadieniais, o reprezentacinis komitetas trečiadieniais. Susirinkę komitetai, spręndžia aktualiausias problemas ir ieško joms išeičių, kiekvienais metais organizuoja vis geresnius renginius, stengiasi, kad mokyklos vardas būtų parodytas aukštame lygyje.

 

Nuoroda į Facebook gerbėjų puslapį <<>>

Tėvų komitetas

Kauno jėzuitų gimnazijos tėvų komitetas 2015-2016 m. m.

 

Tikslai ir siekiai: 

Bendruomenės savivaldos institucija, sudaryta iš gimnazijos moksleivių tėvų atstovų, padedanti gimnazijos administracijai, kitoms gimnazijos valdymo institucijoms įgyvendinti gimnazijos strateginės veiklos programos nuostatas.

 

Savo veikloje VšĮ Kauno jėzuitų gimnazijos tėvų komitetas vadovaujasi VšĮ Jėzuitų gimnazijos tėvų komiteto veiklos nuostatais ir Tėvų komiteto darbo reglamentu.

 

2015-2016 m. m. Kauno jėzuitų gimnazijos tėvų komiteto sudėtis:

 

Rašyti galima el. p. kjg.tevu.komitetas@gmail.com

Alumnai

KJG alumnų registracija

 

Rėmėjų stipendijos (alumnams):      

I. ir V. Vinclovų stipendija                

Mičigano pedagogų stipendija

ALUMNAI

alumnai      

1956 m. jėzuitų alumnai Ispanijoje įkūrė Pasaulio jėzuitų alumnų asociaciją. Organizacijos tikslas - vienyti jėzuitų alumnų dvasinę ir kultūrinę veiklą. Asociacija siekia stiprinti draugiškus ryšius tarp buvusių jėzuitų švietimo įstaigų mokinių visame pasaulyje, skatina alumnus dalyvauti bendroje veikloje su Jėzaus draugija.

 

2001 m. spalio mėnesį buvo įkurta Kauno jėzuitų alumnų asociacija. Organizacija vienija daugybę Kauno jėzuitų gimnaziją baigusių alumnų. Alumnai aktyviai reiškiasi sielovadinėje, pedagoginėje, socialinėje, sportinėje, organizacinėje veikloje gimnazijoje ir už jos ribų.

 

Asociacija kasmet organizuoja rekolekcijas Lietuvos jėzuitų gimnazijų alumnams. Aktyviai bendraujama ir kartu veikiama su Vilniaus jėzuitų gimnazijos alumnais. Siekiama užmegzti kontaktus ir bendradarbiauti su užsienio šalių jėzuitų gimnazijų alumnais. Vienas garsiausių organizacijos renginių – jubiliejinių gimnazijos laidų susitikimo šventė. Asociacijos nariai noriai dalijasi savo sukaupta patirtimi su gimnazijos mokiniais ir tarpusavyje. Alumnai organizuoja mokymus, seminarus ir konferencijas, daugiausiai profesinio orientavimo, mokslinėmis temomis. Kasmet organizacija teikia „Šuolio stipendiją" labiausiai per metus įvairiapusiškai patobulėjusiam IV klasės gimnazistui. Alumnai yra kviečiami prisidėti prie jaunimo choro veiklos, kartu žaisti krepšinį gimnazijoje bei atstovauti asociaciją sporto varžybose. Alumnų asociacija inicijuoja bei prisideda prie įvairių socialinių, visuomeninių, edukacinių, sielovadinių projektų įgyvendinimo gimnazijoje ir visoje Lietuvoje. Organizacijos stiprybės pagrindas – gimnazijoje suformuotų vertybių lydimas siekis bendromis jėgomis veikti kilnesniems, didesniems dalykams.

 

KJG alumnų asociacijos nariai maloniai kviečia visus gimnaziją baigusius alumnus, taip pat ir kitus, norinčius prisidėti prie organizacijos veiklų įgyvendinimo, prisijungti prie asociacijos. Mes prižadame Jums įdomiausiaus veiklas susijusiusias su Jūsų mylima Kauno jėzuitų gimnazija.

 

KJG alumnų asociacijos veiklą galite sekti socialinio tinklalapio “Facebook” puslapyje “KJG alumnų asociacija”, gauti atsakymus į Jums rūpimus klausimus elektroninio pašto adresu kjgalumnai@gmail.com, taip pat galite susisiekti su KJG alumnų asociacijos pirmininku Roku Gerbutavičiumi telefono numeriu +37065278891.

 

Visuomenės sveikatos spec.

Visuomenės sveikatos specialistė

Lilija Musteikienė

 

Tel. 8 676 53935

Darbo vieta: 101 kab.

 

Darbo laikas:

I-IV nuo 8–15.30 val.

V (kas I-ą ir III-čią) 8–14 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

 

Veiklos tikslas - išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

 

Pagrindiniai veiklos uždaviniai:

- užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, 
- kurti sveiką aplinką mokykloje, 
- stiprinti mokinių sveikatą, 
- šalinti rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas, 
- formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą, 
- pirmosios pagalbos suteikimas pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

 

Veikla:

- organizuojama pirminė sveikatos priežiūra gimnazijoje, 
- teikiamos konsultacijos mokytojams, mokiniams ir jų tėvams,
- dalyvaujame formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas sveikatos priežiūros teisės aktais,
- vykdoma pirminė lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika,
- teikiama pirma pagalba,
- tvarkomi medicininiai dokumentai,
- analizuojami mokinių sveikatos ir sergamumo rodikliai ir pateikiama informacija gimnazijos bendruomenei, savivaldybei ir kitoms institucijoms, 
- bendradarbiaujame su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei psichologinės pagalbos įstaigomis,
- organizuojami susitikimai su gydytojais,
- teikiami pasiūlymai gimnazijos administracijai,
- rengiami mokinių sveikatos priežiūros planai.

 

Kauno jėzuitų gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas

 

Plėtros skyrius

Plėtros skyrius
 
Plėtros kyriaus vadovė Edita Zarembienė

Darbo vieta: Vienuolyno pastate, II a. (šalia vienuolyno salės) 

El. paštas:  pletra@kjg.lt
Tel. (8-37) 280522
Mob. 8 620 30 801

Darbo laikas: 
I    8.00-17 val. 
II   8.00-17 val. 
III  8.00-17 val. 
IV  8.00-17 val. 
V   8.00-16 val. 


grazi_pletros

KJG Plėtros skyrius yra įkurta Lietuvos jėzuitų provincijos 2003 m. Pagrindinis skyriaus tikslas - paramos paieška naujų gimnazijos pastatų statybai ir įrengimui, senų renovavimui, taip pat kitiems su ugdymu susijusiems projektams. 

Konkretūs skyriaus darbai: 
- ruošia investicinius projektus ir, jei parama gauta, juos administruoja; 
- rūpinasi reikalinga dokumentacija, susijusia su gimnazijai priklausančių pastatų renovavimo darbais; 
- rašo prašymus finansavimui gauti į užsienio katalikiškus fondus, organizacijas bei privatiems asmenims; 
- palaiko ryšį su rėmėjais - rengia ataskaitas už gautą paramą ir padarytus darbus, siunčia sveikinimus, padėkas, rūpinasi rėmėjų įamžinimu atminimo lentelėse; 
- ieško naujų rėmėjų, organizuoja labdaros vakarus; 
- siunčia reikalingą informaciją „Baltic Jesuit Advancement Project“ fondui, kuris dirba su rėmėjais iš JAV. Užtikrina, kad skirtos stipendijos (ir studentams ir mokiniams) pasiektų adresatus, kad už jas būtų padėkota; 
- bendradarbiauja su KJG alumnų asociacija (potencialiais ateities bendradarbiais ir rėmėjais), kartu organizuoja jubiliejinių alumnų laidų susitikimus; 
- inicijuoja KJG simbolinių dovanėlių ir simbolikos gamybą (ženkliukai, puodeliai, atvirukai ir kt.).

Buhalterija

Vyr. buhalterė Žaneta Medinienė

 Telefonas (8-614) 99782

 

 Interesantai priimami:

 I-V 9.00-12.30 val. 

Raštinė

 Raštinės vedėja Reda Ramonienė

 Telefonas (8-37) 280521

 (B305 kab. III aukštas)

 

Darbo laikas 

8.00–16.45 val.

12.30–13.15 val. pietų pertrauka

 

 Raštvedė Inga Juškaitė

 Telefonas (8-37) 280525

 (B108 kab., I aukštas)

 

Darbo laikas 

 7.45–16.30 val.

 13.15–14.00 val. pietų pertrauka

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Konsultacijos

Parama internetu

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Lietuvių