facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Solidarumo fondas

Solidarumo fondas siekia užtikrinti, jog mokamas mokslas nebūtų kliūtis vaikams iš sunkiai besiverčiančių šeimų mokytis šioje gimnazijoje. Kasmet nuo atlyginimo už ugdymą atleidžiama iki 10 proc. mokinių, o šios išlaidos padengiamos iš solidarumo fondo lėšų.

Atlyginimas už ugdymą:

2019-2020 mokslo metams, kurių mokymosi sutartis sudaryta iki 2019 m.

5–8 klasėms –580 eurų;

I–IV gimnazijos klasėms – 400 eurų;

tarptautinio bakalaureato diplomo klasėms –700 eurų;

parengiamosioms tarptautinio bakalaureato diplomo programos klasėms – 3000 eurų.

2019–2020 mokslo  metams  mokiniams,  kurių mokymo sutartis sudaryta

2019 metais:

5–8 klasėms – 820 eurų;

I–IV gimnazijos klasėms – 480 eurų;

tarptautinio bakalaureato diplomo klasėms – 840 eurų;

parengiamosioms tarptautinio bakalaureato diplomo programos klasėms – 3000 eurų

 

Solidarumo fondas taip pat skiria stipendijas puikiai besimokantiems mokiniams, kurie įstoja į PRE-IB ir negali sumokėti 3000 eurų sumos.  2019 m. mes jau gavome 46 mokinių tėvų prašymus atleidimui nuo mokesčio už mokslą, visus prašymus iš dalies ar pilnai patenkinome, tam buvo skirta 20295,00 EUR.

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių