facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Projektas „Kauno jėzuitų gimnazijos infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas“

Sausis 07, 2020

Projektas „Kauno jėzuitų gimnazijos infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas“ yra skirtas esminiam gimnazijoje naudojamų priemonių ir įrangos modernizavimui, siekiant pagerinti gimnazijos teikiamų paslaugų pagal nacionalinę ir tarptautinio bakalaureto programą kokybę. 
Projektu siekiama pagerinti ir modernizuoti Kauno jėzuitų  gimnazijos mokymosi aplinką, siekiant užtikrinti aukštą ugdymo(si) kokybę ir geras mokymosi sąlygas, būtinas gimnazijos mokinių  kompetencijoms ugdyti.
Atsižvelgiant į tai, kad stojančiųjų į gimnaziją skaičius yra stabilus  ir  vis augantis, būtina gerinti mokymosi sąlygas esamiems ir būsimiems mokiniams, taikant pažangiausius ir efektyviausius mokymo(si) metodus, kurių diegimui būtina apsirūpinti modernia įranga, technologijomis ir mokymosi priemonėmis.
Projekto lėšomis numatoma atnaujinti kompiuterinę įrangą, įrengti kokybišką interneto ryšį, aprūpinti modernia mokymosi įranga ir priemonėmis gamtos mokslų, technologijų, kalbų, muzikos kabinetus ir laboratorijas. Taip pat bus įsigyti baldai IT kabinetui, geografijos kabinetui, 5 kalbų kabinetams bei laisvalaikio ir poilsio erdvėms.
Planuojama projekto trukmė 15 mėn.

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių