facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Projektai

Europos komisija 2018-uosius metus paskelbė Europos kultūros paveldo metais.  Visoje Europoje planuojami įvairūs renginiai, iniciatyvos, akcijos, siekiant skatinti žmones domėtis tiek savo šalies, tiek Europos kultūriniu paveldu. Tuo pačiu skatinama Europos bendrystė. Kultūrinis paveldas aktualus ypač mažų Europos valstybių tapatybės pripažinimui ir įtvirtinimui.

Europos Sąjungos institucijos įsipareigojo finansuoti įvairaus tipo iniciatyvas ir projektus, siekiant supažindinti, saugoti ir tvariai naudoti kultūrinio paveldo vertybes. Jėzuitų gimnazija, siekdama stiprinti savo tapatumą, pranešdama Europai apie vietos bendruomenei priklausančias kultūrines vertybes dalyvauja Erasmus+ finansuojamoje programoje „Denk-mal – ein Denkmal“ (Pagalvok – paminklas) 2018-1-DE03-KA229-047288_5. Pagal veiklos pobūdį projektas orientuotas į mokyklų mainų partnerystę, vykdant trumpalaikius mokinių ir mokytojų mobilumus į projekte dalyvaujančias šalis: Vokietiją, Švediją, Latviją, Belgiją, Bulgariją. Pagal projekto sąmatą numatyti 14-kos  asmenų mobilumai. Projekto trukmė 17 mėn. iki 2020 -01 -31. Erasmus + programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų ir paramos fondas.

Projekto koordinatoriaus vardu, kviečiu moksleivius imtis iniciatyvos ir prisidėti prie Europą vienijančio projekto.

Projekto koordinatorius Ingrida Stonienė

***

Europos jėzuitų švietimo projektas (Jesuit European Educational Project - JEEP) Kauno jėzuitų gimnazijoje gyvuoja daugiau nei dešimt metų. Plačiau skaitykite: https://englishbkjg.wixsite.com/jeepkjg

***

2017-2019 mm. Kauno jėzuitų gimnazijoje vykdomas Erasmus+ programos KA 2 strateginių  tarpmokyklinių partnerysčių projektas tema Refugees Matter: from Challenges to  Opportunities.
Daugiau informacijos

***

Projekto knyga E-book „Refugees Matter“

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Konsultacijos

Infrastruktūra ir modernizavimas

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių