facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Kauno Jėzuitų gimnazijos mokiniai buvo apdovanoti J. Giedraičio fondo stipendijomis

Rugsėjis 07, 2020

Šiais, Ateitininkų metais, kada ši seniausia Lietuvos jaunimo organizacija švenčia savo 110-ąjį jubiliejų, gimnazijoje rugsėjo 4 d. buvo surengtas Juozo Giedraičio fondo stipendijų įteikimas, inicijuotas JAV lietuvių bendruomenės įsteigto Tautos fondo.

Juozo Giedraičio, ateitininko, žymaus visuomenininko, JAV lietuvių bendruomenės puoselėtojo, pavardė Kauno jėzuitų gimnazijoje skamba kasmet, kada gabiems, tačiau sunkesnėje materialinėje padėtyje esantiems, I-II gimnazinių klasių mokiniams būna įteiktos stipendijos. Mokiniai, siekiantys gauti šias premijas, turi sukurti rašinį, kurio tema šiais metais buvo „Ateitininkų pasaulėžiūros ir organizacijos kūrėjai“. Gautos stipendijos moksleiviams tampa puikia galimybe kompensuoti mokslo metų mokestį už ugdymą.

Į ceremoniją susirinkusius stipendijas gausiančius mokinius, jų tėvelius ir garbingus svečius pasveikino KJG direktorius kun. Aldonas Gudaitis, SJ. Jis pakvietė visus nuolat dėkoti Dievui už nesibaigiantį tapimą tuo, kas esame, ir už Dievo mums atsiųstus žmones.

Istorikas, Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio tarybos narys, Laimutis Purlys savo kalboje pabrėžė, jog Lietuvos ateitis – jaunimas. Perspėdamas, kad dabartinio jaunimo šiais neramiais geopolitiniais laikais laukia labai daug iššūkių, taip pat pasidžiaugė, jog Kauno jėzuitų gimnazija yra „tarsi šventovė, sauganti jaunimo pilietiškumą, patriotiškas vertybes“.

Vėliau visiems susirinkusiems buvo pristatyta Juozo Giedraičio biografija. Šio Tautos fondo pirmininko, ateitininkų rėmėjo asmeninis pasišventimas ir aukos nulėmė tai, jog per visą jo pirmininkavimo šiam fondui laiką buvo surinkta didžiulė pinigų suma, iš kurios iki šiol yra remiami įvairūs projektai.

Visus renginio dalyvius su Ateitininkijos 110-ies metų sukakties apžvalga supažindino Vygantas Malinauskas, teisininkas, visuomenės veikėjas, Ateitininkų federacijos tarybos narys. Anot pranešėjo, Ateitininkų organizacija  - tai terpė, kurioje atsiskleidė daugybė žmonių, nulėmusių Lietuvos istoriją.

Savo apsilankymu šią iškilmę pagerbė ir Seimo narys Paulius Saudargas, kuris teigė, jog didžiuojasi savo tautos branda, atsiskleidusia per visų bendrą susitelkimą pandemijos metu, turėdamas omenyje visas įgyvendintas pilietines ir visuomenines iniciatyvas.

Išgirdę Stipendijos skirstymo nutarimą, pažymėjimus, jog gauna J .Giedraičio fondo stipendiją, buvo pakviesti atsiimti 10 gimnazistų. Džiugu, jog  net du gimnazistų sukurti rašiniai buvo išrinkti į prizines vietas. Vėliau visi dalyviai buvo pakviesti drauge nužygiuoti bendrai nuotraukai prie poeto, kunigo Maironio paminklo.

KJG labai dėkoja už nuoširdų ir geranorišką bendradarbiavimą Juozo Giedraičio vardo Lietuvos Moksleivių fondo steigėjui ir administratoriui Jonui Vainiui, kurio iniciatyva ir buvo suorganizuota ši ceremonija. „Ateikite kurti“ – tokiu šūkiu šiais metais visus kviečia ateitininkai, tad tikimės, kad šventės dalyviai savo žiniomis, rūpestingumu, gerais darbais ir pastangomis toliau kasdien kurs šviesesnę ateitį.


 

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių