facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Darbuotojų sielovada

Jėzuitų misijos ir tapatybės koordinatorė
El. pašto adresas: vilma.sliuzaite@gmail.com
tel. +370 676 90733

Religinis bei dvasinis ugdymas yra esminis jėzuitiškos mokyklos bruožas. Siekdami išlaikyti ir stiprinti gimnazijos jėzuitišką tapatybę, esame kviečiami ugdytis gilesnį supratimą apie jėzuitiško švietimo misiją, geriau pažinti ignaciškąjį dvasingumą, jį praktikuoti savo gyvenime, auginti asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi bei mokytis dalintis tikėjimo patirtimi vienas su kitu bendruomenėje. Tik būdami autentiško tikėjimo liudytojais, galėsime sėkmingai įgyvendinti savo misiją ugdyti ne tik puikiai išsilavinusius, bet ir dvasingus, kūrybingus, socialius pasaulio piliečius, siekiančius socialinio teisingumo bei trokštančius savo gabumus skirti Dievo ir artimo tarnystei.

Misija
Darbuotojų sielovados misija – padėti gimnazijos darbuotojams geriau suprasti jėzuitiško švietimo viziją bei gimnazijos  vykdomą misiją, pažinti ir praktikuoti ignaciškąjį dvasingumą, augti tikėjime, stiprinti asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi ir liudyti tai savo gyvenimu. 

Vizija
➤ Būname ir veikiame kartu artimo meilės bendrystėje, priimame kiekvieną bendruomenės narį tokį, koks jis yra.
➤ Ieškome Dievo visuose dalykuose, praktikuodami ignaciškąjį dvasingumą, apmąstydami Dievo Žodį, gyvendami sakramentinį gyvenimą bei dalyvaudami Bažnyčios gyvenime.
➤ Esame ne tik mokytojai savo mokiniams, bet ir tikėjimo Kristumi liudytojai savo žodžiais, veiksmais ir gyvenimo būdu.

Veiklos
➤ Liturgijos šventimas ir bendra malda.
➤ Šventojo Rašto skaitymas.
➤ Mokymai, seminarai, konferencijos, sudarant darbuotojams galimybę giliau pažinti ignaciškosios pedagogikos ištakas, šv. Ignaco dvasingumą,  jėzuitiškojo ugdymo(si)  bruožus, gimnazijos istoriją, misiją, vertybes ir kt.
➤ Vertybinio ugdymo programos naujiems darbuotojams vykdymas.
➤ Dvasinis palydėjimas, rekolekcijos, šv. Ignaco dvasinės pratybos  kasdienybėje.
➤ Suaugusiųjų katechezė.
➤ Piligriminės kelionės.

SIŪLOMOS PROGRAMOS

 

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių