Profesinis orientavimas

Kaip pasirinkti karjeros kelią?

Projektas „Mukis“

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

Naudingos nuorodos
mukis2

PROFESINIS ORIENTAVIMAS GIMNAZIJOJE

  

Profesinis orientavimas – tai nuoseklus ir kryptingas asmens parengimas profesijos pasirinkimui bendrojo

lavinimo, profesinio informavimo ir konsultavimo priemonėmis.

Profesinis orientavimas  =  Karjeros paslaugos, skirtos 
- padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes;
- sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą;

Pagrindinės karjeros paslaugų veiklos gimnazijoje:

 

 

Karjera1   

- Ugdymas karjerai (integruotos pamokos, tiksliniai užsiėmimai, seminarai, Karjeros diena ir t.t.)


- Karjeros konsultavimas (individualios ir grupinės konsultacijos)


- Karjeros informavimas (tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas: susitikimai su specialistais, įvairių profesijų atstovais, alumnais, išvykos į darbo biržą, universitetus ir t.t.)


- Profesinis veiklinimas – socialinė praktika, kurios metu mokinys kaupia darbinę patirtį, gali išmėginti save skirtingose      veiklose, pasitikrinant savo jėgas ir profesinę motyvaciją.

 

Kokias mokinių karjeros kompetencijas siekiama ugdyti?

Karjera2

Savęs (asmenybės ypatumų) pažinimas
- Pažinti svarbias asmenybės charakteristikas ir jų sąsajas su karjera;
- Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis

 

Karjeros galimybių pažinimas 
- Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją.
- Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
- Pažinti kintantį darbo pasaulį.

 Karjeros planavimas

- Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus.
- Priimti karjeros sprendimus.
- Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.

 

Karjeros įgyvendinimas
- Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
- Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.
- Tikslingai ieškoti darbo.

 

Gimnazijoje karjeros klausimais (profesijos pasirinkimo, mokymosi galimybių, savęs pažinimo ir t.t.) galima kreiptis į:

Karjeros koordinatorę Sigitą Šilingaitę ( V-205 kab.)

 

Renginių kalendorius

Parama internetu

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Kauno jėzuitų gimnazija, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting