PROJEKTAS NR. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-102
„TARPTAUTINIO BAKALAUREATO KAIP VISUMINIO UGDYMO MODELIO PERKĖLIMAS IR TAIKYMAS LIETUVOS ŠVIETIMO KONTEKSTE”.

 

kuriame_lietuvos_ateiti__981_x_396_


2010 m. lapkričio 25 d. Vilniaus tarptautinė mokykla pasirašė sutartį dėl ESF fondo ir LR valstybės paramos vykdyti „Tarptautinio bakalaureato kaip visuminio ugdymo modelio perkėlimas ir taikymas Lietuvos švietimo kontekste“ projektą. Įgyvendinamas projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-102 finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projektas skirtas supažindinti Lietuvos bendro lavinimo mokyklų bendruomenes su Tarptautinio bakalaureato (TB) ugdymo programos filosofija, principais ir novatoriška metodika bei išmokti sėkmingai ją taikyti.

 

Projekto tikslas
Projektu siekiama skatinti ir diegti visuminio, įvairiapusio ir tarpdalykinio vaikų ir jaunimo ugdymo principus Lietuvoje remiantis Tarptautinio bakalaureato programos kaip pasaulio geriausios  pedagoginės patirties pavyzdžiu integruojant TB programą, jos principus ir metodus į Lietuvos švietimo kontekstą.

 

Kas yra Tarptautinis bakalaureatas?
Tarptautinio bakalaureato (TB)  ugdymo programos esmė - visuminis ugdymas, apimantis akademinį, socialinį, emocinį, fizinį ir kultūrinį jaunojo žmogaus ugdymą. TB pasižymi savo aukštos ugdymo kokybės standartais. Šioje ugdymo programoje į ugdymo turinį integruojamas esminių kompetencijų – pilietiškumo, kūrybiškumo, mokymosi visą gyvenimą, bendravimo, bendradarbiavimo ir kt.- ugdymas bei universalių vertybių – empatijos ir tolerancijos kitų kultūrų, kitokios nuomonės besilaikančiųjų atžvilgiu, skaidrumo, neabejingumo, rūpinimąsi aplinka ir t.t.- puoselėjimas. Taip pat, ši programa skatina mokyklos bendruomenių kūrimą ir aktyvų visų jos narių bendradarbiavimą.
Pagal Tarptautinio bakalaureato programą, pradėtą diegti 1968 m. ir šiuo metu esančią ryškiausiu visuminio ugdymo modeliu atstovu, pasaulyje dirba beveik 3000 mokyklų.
TB programą sudaro 3 pakopos – Pradinis ugdymas (vaikai nuo 3 iki 12 metų), Pagrindinis ugdymas (moksleiviai nuo 12 iki 16 metų)  ir Diplomo programa, skirta 16-19 metų jaunimui.
Lietuvoje yra  tik 3 TB mokyklos – Vilniaus licėjus, Šiaulių Didždvario gimnazija (abi mokyklos dirba pagal Diplomo programą) ir Vilniaus tarptautinė mokykla (TB mokykla-kandidatė), dirbanti pagal TB Pradinio  ugdymo programa.

 

Projekto partnerystė
TB ugdymo modelio principams adaptuoti mūsų švietimo sistemoje projekte formuojamas bendradarbiavimo tinklas tarp
1) esamų TB mokyklų bendruomenių;
2) mokyklų, norinčių pradėti vykdyti TB programą ir
3) švietimo centrų.

Projekte bendradarbiaus 12 partnerių –

  • 4 mokyklos - Vilniaus tarptautinė mokykla (projekto vykdytojas), Šiaulių Didždvario gimnazija, Kauno Jėzuitų gimnazija ir Nidos vidurinė mokykla;
  • VšĮ Mokyklų tobulinimo centras ir
  • 7 švietimo centrai - Panevėžio pedagogų švietimo centras, Kėdainių švietimo centras, Marijampolės apskrities švietimo centras, Telšių, Utenos, Varėnos ir Jurbarko švietimo centrai.

Projekto rezultatai
Projektu numatoma pasiekti tokių rezultatų:
Kauno Jėzuitų gimnazija ir Nidos vidurinė mokykla pasiruoš tapti TB mokyklomis kandidatėmis. Tam bus apmokyti 20 šių mokyklų pedagogai. Jie įgys praktinių žinių ugdymo turiniui atnaujinti, įvairinti ir individualizuoti, tarpdalykiniam ugdymui diegti bei integruoti mokymosi visą gyvenimą, tolerancijos, empatijos ir tarptautiškumo ir kt. esminių kompetencijų, sudarančių TB programos branduolį, ugdymą į bendrą ugdymo programą.

Projekto trukmė
24 mėnesiai

Projekto finansavimas
Projektui įgyvendinti skiriama iki 960.275,65 Lt, iš jų iki 841.734,30 Lt  skiriama iš Europos socialinio fondo lėšų ir 118.541,35 Lt iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

title Filter     Rodyti ekrane po 
#
1
2
 

Renginių kalendorius

Parama internetu

Reklaminis skydelis
Kauno jėzuitų gimnazija, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting