Mokytojai

MOKYTOJAI

 

Pavardė, vardas

Dalykas

Auklėjamoji klasė

Kita

Adomėnienė Rima

 

 

Bibliotekininkė

Aitmanienė Rasa

Dailė

 

Dailės studijos vadovė

Akramienė Giedrė

Anglų k.

8 d

Debatų klubo vadovė

Balčiūnaitė Rūta

 

 

5-8 klasių kuratorė, socialinė pedagogė

Balčiūnas Rokas

Fizika

I m 

 

Baliukevičius Arūnas

Istorija, žmogaus sauga

5 c

 

Baltuškaitė Marija

Lietuvių k.

 I a

 

Banys Virgilijus

Kūno kultūra

 

Krepšinio klubo vadovas

Barisienė Jolita

Informacinės technologijos

 

 

Bartulienė Vita

 

 

Profesinis konsultavimas, socialinė pedagogė

Batulevičienė Vaida

Biologija

 

 

Baronaitė-Bertašienė Aistė

 

 

Profesinis konsultavimas

Bulkevičienė Laura

Kūno kultūra

 6 c

 

Butkevičienė Rasa

Matematika

 

 

Braziulytė-Glinskienė Daugailė

Folkloras

 

Neformalus ugdymas (nu)

Chockevičius Jonas

 

 

Neformalus ugdymas (nu)

Chraptavičius Rimantas

Tikyba

 

I-IV klasių kuratorius

Čižinauskienė Loreta

Anglų k.

6 b

 

Danilavičienė Laima

Ekonomika

 

 

Dapkutė Dalia

Lietuvių k.

 

Lietuvių kalbos metodikos skyriaus vadovė

Dapšauskytė Gražina

Tikyba

 6 d

Dorinio ugdymo metodikos skyriaus vadovė
Sielovadinių programų koordinatorė,

Mokytojų atestacinės komisijos sekretorė

Daugirdienė Inga

Anglų k.

 

 

Dmukauskienė Virginija

Biologija

III a

Gamtos mokslų ir IT metodikos skyriaus vadovė

Drukteinienė Gytė

Chemija, technologijos

8 c

 

Gelbūdienė Alma

Anglų k.

 

Mokytojų atestacinės komisijos narė ir anglų kalbos metodikos skyriaus vadovė

Gribauskienė Daiva

Matematika

 

 

Grigaitis Mindaugas

Lietuvių k.

II m

 

t. Gudaitis Aldonas SJ

 

 

Kapelionas

Gutauskienė Alina

Anglų k.

 

Gimnazijos tarybos pirmininkė, debatų klubo vadovė

Ivanovas Bernaras

Istorija, pilietiškumo pagrindai

 

 

Janavičienė Rita

Chemija

IV b

 

Jonaitienė Jurgita

Sportiniai šokiai

 

Šokių vadovė

Juodienė Ona

Matematika

 

 

Juškauskas Albertas

Technologijos

 

Menų, technologijų ir kūno kultūros metodikos skyriaus vadovas, robotikos būrelio vadovas

Krygeris Arūnas

Geografija

 I b

 

Kučikaitė Sigita

Dailė

 

 

Labutytė Eglė

 

 TB II Socialinės praktikos koordinatorė

Lapienė Diana

Anglų k.

7 d

 

Latvienė Loreta

Geografija

 

Socialinių mokslų metodikos skyriaus vadovė

Laurynaitė Aušra

Psichologija

 

 

Liatukienė Irena

Rusų k.

 

 

Liubinienė Rita

Kūno kultūra, technologijos

 5 d

Sielovadinio darbo koordinatorė

Lukšienė Erika

Muzika

 

Vokalinio ansamblio, choro, liturginio giedojimo vadovė.

Malžinskienė Rasa

 Lietuvių k.

 

Bibliotekos vedėja

t. Markovas Eugenijus SJ

 

 

Kapelionas

Matuzas Robertas

Braižyba

 

 

Milkintienė Lina

Vokiečių k.

6 a

Vokiečių kalbos metodikos skyriaus vadovė

Miškinienė Vitalija

Anglų k.

 TB I

Jeep projekto koordinatorė

Morkūnaitė-Haimi Šarūnė

Biologija, biotechnologijos

 

 

Narijauskaitė Birutė

Matematika

 

 

Natkevičienė Liuda

Anglų kalba

III m

Mokytojų atestacinės komisijos narė

Paleckytė Rasa

Muzika

7 b

Instrumentinio ansamblio, liturginio giedojimo vadovė

Palienė Vilma

Vokiečių k.

7 a

Debatų klubo vadovė

Pavydis Rimantas

Kūno kultūra

 

Drąsūs stiprūs vikrūs būrelio vadovas

Pilinkienė Rasa

Informacinės technologijos

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Railienė Indrė

Biologija, gamta ir žmogus

 

 

Ramanauskaitė Agnė

Informacinės technologijos

 

Informacinės sistemos/ interneto svetainės administratorė 

Ratautienė Alma

Lietuvių k.

IV a

 

Remeikienė Audronė

Drama

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Repečkienė Inga

Lietuvių k.

8 b

 

br. Saulius Virgilijus SJ

Fizika, informacinės technologijos

 

Direktorius

Savičiūtė Nijolė

Lietuvių k.

 

 

Skorulskienė Rigonda

Fizika

IV m

Jaunųjų astronomų būrelio vadovė

Stonienė Ingrida

Vokiečių k., rusų k.

8 a

 

Šalnienė Irena

Technologijos

 

 

Šaulytė-Bukauskaitė Vykinta

Prancūzų k.

 

 

Šeniauskas Julius

Šokiai

 

 

Šerepkienė Aušrinė

Lietuvių k.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Šicaitė Edita

Lietuvių k.

 

 

Šilingaitė Sigita

Filosofija, tikybos (m)

 

 

Šiliūnienė Venslovaitė Eglė

Lietuvių k.

 

 

Šilinskienė Aleksandra

Matematika

III b

 

Šiurkienė Myreta

Anglų k.

 

 

Vaitkienė Daiva

Fizika

 

 

Vareikienė Inga

Biologija, biotechnologijos

5 a

 

Varsackytė Rasa

Istorija, pilietiškumo pagrindai

II b

 

Vasilius Antanas

Tikyba, žmogaus sauga

7 c

 

Wölffling Alexander Johannes Paul Siegfried

Vokiečių k.

 

 

Zapustienė Edita

Matematika

II a

Matematikos metodikos skyriaus vadovė

Žeimienė Regina

Matematika

5 b