Mokytojai

MOKYTOJAI

 

Untitled Document

Pavardė, vardas

Dalykas

Auklėjamoji klasė

Kita

Adomėnienė Rima

 

 

Bibliotekininkė

Aitmanienė Rasa

Dailė

 

Menų, technologijų ir kūno kultūros metodikos skyriaus vadovė
Dailės studijos vadovė

Akramienė Giedrė

Anglų k.

6 d

 

Balčiūnaitė Rūta

 

 

5-8 klasių kuratorė, socialinė pedagogė

Balčiūnas Rokas

Fizika

 

 

Baliukevičius Arūnas

Istorija, žmogaus sauga

7 d

 

Baltuškaitė Marija

Lietuvių k.

IV c

Lietuvių kalbos metodikos skyriaus vadovė

Banys Virgilijus

Kūno kultūra

 

Krepšinio klubo vadovas

Barisienė Jolita

Informacinės technologijos

 

 

Batulevičienė Vaida

Biologija

 

 

Baronaitė-Bertašienė Aistė

 

 

Profesinis konsultavimas

Boreišienė Irena

Kūno kultūra

 

 

Bulkevičienė Laura

Kūno kultūra

 

 

Butkevičienė Rasa

Matematika

 

 

Braziulienė Vita

 

 

Folklorinio ansamblio "Ale va" vadovė

Braziulytė-Glinskienė Daugailė

Folkloras

 

Neformalus ugdymas (nu)

Chraptavičius Rimantas

Tikyba

 

I-IV klasių kuratorius

Danilavičienė Laima

Ekonomika

 

 

Dapkutė Dalia

Lietuvių k.

III b

 

Dapšauskytė Gražina

Tikyba

 

Dorinio ugdymo metodikos skyriaus vadovė
Sielovadinių programų koordinatorė,

Mokytojų atestacinės komisijos sekretorė

Daugirdienė Inga

Anglų k.

 

 

Dmukauskienė Virginija

Biologija

I a

Gamtos mokslų ir IT metodikos skyriaus vadovė

Drukteinienė Gytė

Chemija, technologijos

6 c

 

Gelbūdienė Alma

Anglų k.

IV b

Mokytojų atestacinės komisijos narė

Gomez Luis Helio Alfredo

Ispanų k.

 

Neformalus ugdymas (nu)

Gribauskienė Daiva

Matematika

III c

 

t. Gudaitis Aldonas SJ

 

 

Kapelionas

Gutauskienė Alina

Anglų k.

 

Gimnazijos tarybos pirmininkė, debatų klubo vadovė

Janavičienė Rita

Chemija

II b

 

Jonaitienė Jurgita

Sportiniai šokiai

 

Šokių vadovė

Juodienė Ona

Matematika

 

 

Juškauskas Albertas

Technologijos

 

 

Klibavičius Darius

Krikščioniška etika, filosofija

 

 

Krygeris Arūnas

Geografija

III a

 

Kučikaitė Sigita

Technologijos, dailė

 

 

Labutytė Eglė

 

Socialinės praktikos koordinatorė

Lapienė Diana

Anglų k.

5 d

 

Latvienė Loreta

Geografija

7 a

 

Laurynaitė Aušra

Psichologija

 

 

Liatukienė Irena

Rusų k.

 

 

Liubinienė Rita

Kūno kultūra, technologijos

Sielovadinio darbo koordinatorė

Lukšienė Erika

Muzika

 

Vokalinio ansamblio, choro, liturginio giedojimo vadovė.

Malžinskienė Rasa

 

 

Bibliotekos vedėja

Matuzas Robertas

Braižyba

 

 

Mažeikienė Aldona

Lietuvių k.

II m

 

Milkintienė Lina

Vokiečių k.

8 a

 

Miškinienė Vitalija

Anglų k.

 

 

Morkūnaitė-Haimi Šarūnė

Biologija, biotechnologijos

 

 

Narijauskaitė Birutė

Matematika

 

 

Natkevičienė Liuda

Anglų kalba

I m

Mokytojų atestacinės komisijos narė

Paleckytė Rasa

Muzika

5 b

Instrumentinio ansamblio, liturginio giedojimo vadovė

Palienė Vilma

Vokiečių k.

5 a

Debatų klubo vadovė

Pavydis Rimantas

Kūno kultūra

Drąsūs stiprūs vikrūs būrelio vadovas

Pilinkienė Rasa

Informacinės technologijos

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pridotkas Mindaugas

Keramika

 

Neformalus ugdymas (nu)

Ramanauskaitė Agnė

Informacinės technologijos

 

Informacinės sistemos/ interneto svetainės administratorė 

Ratautienė Alma

Lietuvių k.

IV a

 

Remeikienė Audronė

Drama

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Teatro studijos  "Paskliautė" vadovė

Repečkienė Inga

Lietuvių k.

6 b

 

br. Saulius Virgilijus SJ

Fizika, informacinės technologijos

 

Direktorius

Savičiūtė Nijolė

Lietuvių k.

 

 

Skorulskienė Rigonda

Fizika

8 b

Jaunųjų astronomų būrelio vadovė

Stonienė Ingrida

Vokiečių k., rusų k.

6 a

 

Šalnienė Irena

Technologijos

 

 

Šaulytė-Bukauskaitė Vykinta

Prancūzų k.

 

 

Šeniauskas Julius

Šokiai

 

 

Šerepkienė Aušrinė

Lietuvių k.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Šicaitė Edita

Lietuvių k.

 

 

Šiliūnienė Venslovaitė Eglė

Lietuvių k.

 

 

Šilinskienė Aleksandra

Matematika

I b

Matematikos metodikos skyriaus vadovė

Šiurkienė Myreta

Anglų k.

 

 

Šukys Aurimas

Istorija, pilietiškumo pagrindai

II a

Tolerancijos centro vadovas

Vaitkienė Daiva

Fizika

 

 

Vareikienė Inga

Biologija

7 b

Visuomenės sveikatos specialistė

Varsackytė Rasa

Istorija, pilietiškumo pagrindai

8 c

Socialinių mokslų metodikos skyriaus vadovė

Vasilius Antanas

Tikyba

5 c

 

Wölffling Alexander Johannes Paul Siegfried

Vokiečių k.

 

 

Zapustienė Edita

Matematika

 

 

Zutkienė Ona

Istorija

 

 

Žeimienė Regina

Matematika

7 c