Mokytojai

MOKYTOJAI

 

Untitled Document

Pavardė, vardas

Dalykas

Auklėjamoji klasė

Kita

Adomėnienė Rima

 

 

Bibliotekininkė

Aitmanienė Rasa

Dailė

 

Dailės studijos vadovė

Akramienė Giedrė

Anglų k.

7 d

Debatų klubo vadovė

Balčiūnaitė Rūta

 

 

5-8 klasių kuratorė, socialinė pedagogė

Balčiūnas Rokas

Fizika

 

 

Baliukevičius Arūnas

Istorija, žmogaus sauga

8 d

 

Baltuškaitė Marija

Lietuvių k.

 

 

Banys Virgilijus

Kūno kultūra

 

Krepšinio klubo vadovas

Barisienė Jolita

Informacinės technologijos

 

 

Batulevičienė Vaida

Biologija

 

 

Baronaitė-Bertašienė Aistė

 

 

Profesinis konsultavimas

Boreišienė Irena

Kūno kultūra

 

 

Bulkevičienė Laura

Kūno kultūra

 5 c

 

Butkevičienė Rasa

Matematika

 

 

Braziulytė-Glinskienė Daugailė

Folkloras

 

Neformalus ugdymas (nu)

Chraptavičius Rimantas

Tikyba

 

I-IV klasių kuratorius

Danilavičienė Laima

Ekonomika

 

 

Dapkutė Dalia

Lietuvių k.

IV b

Lietuvių kalbos metodikos skyriaus vadovė

Dapšauskytė Gražina

Tikyba

 5 d

Dorinio ugdymo metodikos skyriaus vadovė
Sielovadinių programų koordinatorė,

Mokytojų atestacinės komisijos sekretorė

Daugirdienė Inga

Anglų k.

 

 

Dmukauskienė Virginija

Biologija

II a

Gamtos mokslų ir IT metodikos skyriaus vadovė

Drukteinienė Gytė

Chemija, technologijos

7 c

 

Gelbūdienė Alma

Anglų k.

 

Mokytojų atestacinės komisijos narė ir anglų kalbos metodikos skyriaus vadovė

Gomez Luis Helio Alfredo

Ispanų k.

 

Neformalus ugdymas (nu)

Gribauskienė Daiva

Matematika

IV c

 

Grigaitis Mindaugas

Lietuvių k.

I m

 

t. Gudaitis Aldonas SJ

 

 

Kapelionas

Gutauskienė Alina

Anglų k.

 

Gimnazijos tarybos pirmininkė, debatų klubo vadovė

Ivanovas Bernaras

Istorija, pilietiškumo pagrindai

 

 

Janavičienė Rita

Chemija

III b

 

Jonaitienė Jurgita

Sportiniai šokiai

 

Šokių vadovė

Juodienė Ona

Matematika

 

 

Juškauskas Albertas

Technologijos

 

 Menų, technologijų ir kūno kultūros metodikos skyriaus vadovas, robotikos būrelio vadovas

Krygeris Arūnas

Geografija

IV a

 

Kučikaitė Sigita

Dailė

 

 

Labutytė Eglė

 

 TBI Socialinės praktikos koordinatorė

Lapienė Diana

Anglų k.

6 d

 

Latvienė Loreta

Geografija

8 a

Socialinių mokslų metodikos skyriaus vadovė

Laurynaitė Aušra

Psichologija

 

 

Liatukienė Irena

Rusų k.

 

 

Liubinienė Rita

Kūno kultūra, technologijos

Sielovadinio darbo koordinatorė

Lukšienė Erika

Muzika

 

Vokalinio ansamblio, choro, liturginio giedojimo vadovė.

Malžinskienė Rasa

 

 

Bibliotekos vedėja

Matuzas Robertas

Braižyba

 

 

Milkintienė Lina

Vokiečių k.

5 a

 Vokiečių kalbos metodikos skyriaus vadovė

Miškinienė Vitalija

Anglų k.

 TBII

Jeep projekto koordinatorė

Morkūnaitė-Haimi Šarūnė

Biologija, biotechnologijos

 

 

Narijauskaitė Birutė

Matematika

 

 

Natkevičienė Liuda

Anglų kalba

II m

Mokytojų atestacinės komisijos narė

Paleckytė Rasa

Muzika

6 b

Instrumentinio ansamblio, liturginio giedojimo vadovė

Palienė Vilma

Vokiečių k.

6 a

Debatų klubo vadovė

Pavydis Rimantas

Kūno kultūra

Drąsūs stiprūs vikrūs būrelio vadovas

Pilinkienė Rasa

Informacinės technologijos

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pridotkas Mindaugas

Keramika

 

Neformalus ugdymas (nu)

Railienė Indrė

Biologija, gamta ir žmogus

 

 

Ramanauskaitė Agnė

Informacinės technologijos

 

Informacinės sistemos/ interneto svetainės administratorė 

Ratautienė Alma

Lietuvių k.

III a

 

Remeikienė Audronė

Drama

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Teatro studijos  "Paskliautė" vadovė

Repečkienė Inga

Lietuvių k.

7 b

 

br. Saulius Virgilijus SJ

Fizika, informacinės technologijos

 

Direktorius

Savičiūtė Nijolė

Lietuvių k.

 

 

Skorulskienė Rigonda

Fizika

III m

Jaunųjų astronomų būrelio vadovė

Stonienė Ingrida

Vokiečių k., rusų k.

7 a

 

Šalnienė Irena

Technologijos

 

 

Šaulytė-Bukauskaitė Vykinta

Prancūzų k.

 

 

Šeniauskas Julius

Šokiai

 

 

Šerepkienė Aušrinė

Lietuvių k.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Šicaitė Edita

Lietuvių k.

 

 

Šilingaitė Sigita

Filosofija, tikybos (m)

 

 

Šiliūnienė Venslovaitė Eglė

Lietuvių k.

 

 

Šilinskienė Aleksandra

Matematika

II b

 

Šiurkienė Myreta

Anglų k.

 

 

Vaitkienė Daiva

Fizika

 

 

Vareikienė Inga

Biologija, biotechnologijos

8 b

 

Varsackytė Rasa

Istorija, pilietiškumo pagrindai

I b

 

Vasilius Antanas

Tikyba, žmogaus sauga

6 c

 

Wölffling Alexander Johannes Paul Siegfried

Vokiečių k.

 

 

Zapustienė Edita

Matematika

 I a

Matematikos metodikos skyriaus vadovė

Zutkienė Ona

Istorija

 

 

Žeimienė Regina

Matematika

8 c